HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
Koble til trådløse lokalnettverk
MERK:
Når du skal
NRQƬJXUHUH
Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internett-
leverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å
VNDƫH
deg Internett-tjeneste og et modem.
Internett-leverandøren vil hjelpe til med å
NRQƬJXUHUH
modemet, installere en nettverkskabel for å koble den
trådløse ruteren til modemet og teste Internett-tjenesten.
Slik kobler du til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på.
2.
Velg nettverksstatusikonet på oppgavelinjen, og koble deretter til et av de tilgjengelige nettverkene.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv koden og velg
Neste
for å fullføre tilkoblingen.
MERK:
Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK:
Hvis du ikke ser WLAN-nettverket du vil koble deg til:
1.
Høyreklikk på nettverksstatusikonet på oppgavelinjen, og velg
Innstillinger for nettverk og
Internett
.
– eller –
Velg nettverksstatusikonet på oppgavelinjen, og velg
Innstillinger for nettverk og Internett
.
2.
Under delen
Change your network settings
(Endre nettverksinnstillingene) velger du
Network and
Sharing Center
(Nettverks- og delingssenter).
3.
Velg
.RQƬJXUHU
en ny tilkobling eller et nytt nettverk
.
Det vises en liste over alternativer, der du kan velge å søke manuelt etter og koble deg til et
nettverk eller opprette en ny nettverkstilkobling.
3.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når forbindelsen er opprettet, trykker du på nettverksstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på
oppgavelinjen for å kontrollere navnet og status for forbindelsen.
MERK:
Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLAN-
implementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige
hindringer, som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Broadband-datamaskinen har innebygd støtte for tjeneste for mobilt bredbånd. Når du bruker den
nye datamaskinen sammen med en mobiloperatørs nettverk, får du frihet til å koble til Internett, sende e-
post eller koble til bedriftsnettverket uten behov for Wi-Fi-soner.
Du må kanskje ha IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP-modulen for mobilt bredbånd for å aktivere mobil
bredbåndstjeneste. Serienummeret kan være trykt på en etikett på undersiden av datamaskinen, inne i
batteribrønnen, under servicedekselet eller på baksiden av skjermen.
– eller –
1.
Velg nettverksstatusikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Innstillinger for nettverk og Internett
.
3.
Under
Nettverk og Internett
-delen velger du
Mobiltelefoner
, og deretter
Avanserte alternativer
.
16
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample