HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 77
3
Koble til et nettverk
Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og
få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs
nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen.
Koble til et trådløst nettverk
Datamaskinen kan være utstyrt med én eller
ƮHUH
av følgende trådløsenheter:
WLAN-enhet – Kobler datamaskinen til trådløse lokalnettverk (omtales vanligvis som Wi-Fi-nettverk,
trådløse lokalnett eller WLAN) på kontorer, hjemme og på
RƫHQWOLJH
steder, som
Ʈ\SODVVHU±
restauranter,
kafeer, hoteller og universiteter. I et trådløst lokalnettverk kommuniserer den mobile trådløsenheten i
datamaskinen med en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt.
HP Mobile Broadband-modul – Sørger for trådløs tilkobling via et trådløst regionnettverk (WWAN), et
mye større område. Mobilnettverkoperatører installerer basestasjoner (ligner på mobilmaster) i store
JHRJUDƬVNH
områder, noe som gir
HƫHNWLY
dekning i hele delstater, regioner og til og med land.
Bluetooth®-enhet – Oppretter et trådløst områdenettverk (PAN) for å koble til andre Bluetooth-aktiverte
enheter, for eksempel datamaskiner, telefoner, skrivere, hodetelefoner, høyttalere og kameraer. I et
trådløst områdenettverk kommuniserer hver enkelt enhet direkte med andre enheter, og enhetene må
være plassert relativt nær hverandre – vanligvis innenfor en avstand på 10 meter (omtrent 33 fot).
Bruke trådløskontrollene
Du kan styre trådløsenhetene på datamaskinen med én eller
ƮHUH
av disse funksjonene:
Flymodustast (også kalt trådløsknappen eller trådløstasten) (heretter kalt
Ʈ\PRGXVWDVW
i dette
kapittelet)
Operativsystemkontroller
Flymodustast
Datamaskinen kan ha en
Ʈ\PRGXVWDVW±
én eller
ƮHUH
trådløse enheter og én eller to trådløslamper. Alle
trådløsenhetene på datamaskinen er aktivert som standard.
Trådløsindikatoren viser den generelle strømstatusen til trådløsenhetene, ikke statusen til enkeltenheter.
Operativsystemkontroller
Ved hjelp av nettverks- og delingssenteret kan du sette opp en forbindelse eller et nettverk, koble til et
nettverk og diagnostisere og reparere nettverksproblemer.
Slik bruker du operativsystemkontroller:
Høyreklikk på nettverksstatusikonet på oppgavelinjen, og velg
Innstillinger for nettverk og Internett
.
– eller –
Velg nettverksstatusikonet på oppgavelinjen, og velg
Innstillinger for nettverk og Internett
.
Koble til et trådløst nettverk
15
Sample