HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 77
Serviceetiketten vil likne på ett av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i
samsvar med serviceetiketten på din datamaskin.
Tabell 2-10
Komponenter på service-etikett
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Modellnummer
(3)
Produkt-ID
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiode
Tabell 2-11
Komponenter på service-etikett
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Produkt-ID
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Forskriftsetikett(er) – Inneholder forskriftsopplysninger for datamaskinen.
7UÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWW³HUµ
– Inneholder informasjon om valgfrie enheter og godkjenningsmerker
for landene eller regionene der enhetene er godkjent for bruk.
14
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample