HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
Tabell 2-8
Handlingstaster og deres funksjonsbeskrivelser (forts.)
Ikon
Beskrivelse
Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
Brukes til å slå
Ʈ\PRGXV
og trådløsfunksjonen på eller av.
MERK:
Flymodustasten kalles også trådløsknappen.
MERK:
Et trådløst nettverk må være
NRQƬJXUHUW
før en trådløs forbindelse kan opprettes.
Undersiden
Tabell 2-9
Komponenter på undersiden og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
Luftespalte
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning.
MERK:
Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle ned de
interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at
den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis
du skal bruke datamaskinen i utlandet. Etiketter kan være i papirform eller trykt på produktet.
VIKTIG:
Se etter etikettene som er beskrevet i denne delen på følgende steder: på undersiden av
datamaskinen, inne i batteribrønnen, under servicedekselet, på baksiden av skjermen eller på undersiden av
et nettbrettstativ.
Serviceetikett – Inneholder viktig informasjon for å
LGHQWLƬVHUH
datamaskinen. Når du kontakter
kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret, produktnummeret eller
modellnummeret. Finn denne informasjonen før du kontakter kundestøtten.
Undersiden
13
Sample