HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 77
Tabell 2-8
Handlingstaster og deres funksjonsbeskrivelser
Ikon
Beskrivelse
Bidrar til å avskjære sidevisningsvinkelen for skuelystne. Hvis det er nødvendig, reduser eller øk lysstyrken
for godt opplyste eller mørkere miljøer. Trykk på tasten igjen for å slå av personvernskjermbildet.
Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Åpner Hvordan du kan få hjelp i Windows 10-nettsiden.
Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis det for eksempel er koblet en
monitor til datamaskinen og du trykker gjentatte ganger på denne tasten, veksler du mellom visning på
datamaskinens egen skjerm, visning på monitorskjermen og samtidig visning på begge skjermene.
Slår det bakbelyste tastaturet av eller på. På enkelte produkter kan du justere lysstyrken for tastaturets
bakgrunnslys. Trykk på tasten
ƮHUH
ganger for å justere lysstyrken fra høy (når du først starter
datamaskinen) til lav til av. Etter at du har justert innstillingen for tastaturets bakgrunnslys, går den tilbake
til den forrige innstillingen hver gang du slår på datamaskinen. Tastaturets bakgrunnslys slås av etter
30 sekunder uten aktivitet. For å slå på tastaturets bakgrunnslys igjen trykker du på en tast eller på
styreputen (kun på enkelte produkter). Slå av denne funksjonen for å spare på batteristrømmen.
Spiller av det forrige spor på en lyd-CD, eller forrige avsnitt på en DVD- eller en Blu-ray-plate (BD).
Starter, stanser eller fortsetter avspilling av en lyd-CD-, DVD- eller BD-plate.
Spiller av neste spor på en CD-plate eller neste avsnitt på en DVD- eller BD-plate.
Stopper lyd- eller videoavspilling av en CD-, DVD- eller BD-plate.
Reduserer høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Øker høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
12
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample