HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
Spesialtaster
Tabell 2-7
Spesialtaster og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc
-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og
fn
-tasten
samtidig.
(2)
fn
-tast
Utfører
VSHVLƬNNH
funksjoner når den brukes i kombinasjon med
en annen tast.
(3)
Windows-tast
Åpner Start-menyen.
MERK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, lukkes Start-
menyen.
(4)
Handlingstaster
Brukes til å utføre ofte brukte systemfunksjoner.
MERK:
På enkelte modeller slår
f5
-handlingstasten
tastaturets bakbelysningsfunksjon av eller på.
(5)
num lock
-tast
Veksler mellom navigerings- og tallfunksjonene til den
integrerte numeriske tastgruppen.
(6)
Integrert numerisk tastgruppe
En separat tastgruppe til høyre for bokstavtastaturet. Når
funksjonen
num lock
trykkes på, kan tastgruppen brukes som et
eksternt numerisk tastatur.
MERK:
Hvis tastgruppefunksjonen er aktiv når datamaskinen
slås av, vil den også være aktiv når datamaskinen slås på igjen.
Handlingstaster
En handlingstast utfører funksjonen som angis av ikonet på tasten. Se
Spesialtaster
på side
11
for å
ƬQQH
ut
hvilke taster som
ƬQQHV
på produktet ditt.
Når du skal bruke en handlingstastfunksjon, trykker du på og holder nede tasten.
Tastaturområde
11
Sample