HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
Tabell 2-6
Knapp, høyttalere, vifte,
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
og deres funksjonsbeskrivelser (forts.)
Komponent
Beskrivelse
MERK:
Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle
ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er
normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne
mellomrom.
(4)
Fingeravtrykkleser (kun på enkelte produkter)
Gjør det mulig å logge seg på Windows med
ƬQJHUDYWU\NN
i
stedet for med passord.
For å bruke
ƬQJHUDYWU\NNVOHVHUHQ
plasserer du
ƬQJHUHQ
ƬQJHUDYWU\NNVOHVHUHQ
til den leser
ƬQJHUDYWU\NNHW
ditt. Se
Bruke Windows Hello (kun på enkelte modeller)
på side
39
for å få mer informasjon.
VIKTIG:
For å unngå problemer med pålogging med
ƬQJHUDYWU\NN
sørg for at når du registrerer
ƬQJHUDYWU\NN
at alle
sider av
ƬQJHUHQ
er registrert av
ƬQJHUDYWU\NNVOHVHUHQ´
10
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample