HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Knapp, høyttalere, vifte og
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
Tabell 2-6
Knapp, høyttalere, vifte,
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
Av/på-knapp
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå
datamaskinen på.
Når datamaskinen er slått på, trykker du kort på knappen
for å aktivere hvilemodus.
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus (kun på enkelte
produkter).
Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte dvalemodus.
FORSIKTIG:
Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede,
mister du data som ikke er lagret.
Hvis datamaskinen ikke reagerer, og avslutningsprosedyren ikke
virker, trykker du på og holder av/på-knappen nede i minst fem
sekunder.
Se gjennom strømalternativene for å lære mer om
strøminnstillingene:
Høyreklikk på
Strøm
-ikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
(2)
Høyttalere
Brukes til å frembringe lyd.
(3)
Luftespalte
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
Tastaturområde
9
Sample