HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 77
Lamper
Tabell 2-5
Lys og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
Caps lock-lampe
På: Caps Lock er på, slik at alle tastene gir store bokstaver.
(2)
Dempelampe
På: Datamaskinens lydfunksjon er av.
Av: Datamaskinens lydfunksjon er på.
8
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample