HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemerke for sin eier og
brukes av HP Inc på lisens. Intel, Celeron og
Pentium er varemerker for Intel Corporation i
USA og andre land. Windows er enten et
registrert varemerke eller varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller i andre
land.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-
produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt
i garantierklæringene som følger med disse
produktene og tjenestene. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Første utgave: Mars 2019
Dokumentets delenummer: L52243-091
Produktmerknad
Denne håndboken beskriver funksjoner som
ƬQQHV
på de
ƮHVWH
produktene. Enkelte av
funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på din
datamaskin.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle
utgaver eller versjoner av Windows. Systemene
kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere eller BIOS-oppdatering for
å få fullt utbytte av Windows-funksjonalitet.
Oppdatering av Windows 10 er automatisk og
alltid aktivert. Internettleverandørens avgifter
og tilleggskrav kan påregnes for fremtidige
oppdateringer. Se
for
ƮHUH
opplysninger.
For å få tilgang til de nyeste
brukerhåndbøkene, gå til
support
, og følg instruksjonene for å
ƬQQH
produktet ditt. Velg deretter
Brukerhåndbøker
.
Vilkår for programvaren
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt som
er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for
sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet
(maskinvare og programvare) i sin helhet innen
14 dager for å få full refusjon i henhold til
forhandlerens refusjonspolitikk.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Sample