HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 77
Tabell 2-3
Komponenter på skjermen og deres funksjonsbeskrivelser (forts.)
Komponent
Beskrivelse
Velg
Start
-knappen, velg
HP hjelp og støtte
, og velg deretter
HP-dokumentasjon
.
Tastaturområde
Styrepute
Tabell 2-4
Styreputekomponenter og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
Styreputeområde
Leser
ƬQJHUEHYHJHOVHQH
dine for å
Ʈ\WWH
pekeren eller aktivere
objekter på skjermen.
MERK:
Se
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
på side
23
for å få mer informasjon.
(2)
Venstre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(3)
Høyre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
Tastaturområde
7
Sample