HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
Tabell 2-2
Komponenter på venstre side og deres funksjonsbeskrivelser (forts.)
Komponent
Beskrivelse
MERK:
Når du kobler en enhet til kontakten, slås
datamaskinens høyttalere av.
Skjerm
Tabell 2-3
Komponenter på skjermen og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner* (1 eller 2, avhengig av modell)
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
lokalnettverk (WLAN).
(2)
Interne mikrofoner
Brukes til å spille inn lyd.
(3)
Kameralampe
På: Kameraet er i bruk.
(4)
Kamera
Muliggjør videosamtale, videoopptak og stillbilder. For å bruke
kameraet ditt, se
Bruke kameraet
på side
19
. Noen kameraer gjør
det mulig å logge seg på Windows med ansiktsgjenkjenning i stedet
for med passord. Se
Bruke Windows Hello (kun på enkelte modeller)
på side
39
for å få mer informasjon.
MERK:
Kamerafunksjoner varierer avhengig av
kameramaskinvaren og programvaren som er installert på produktet.
*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt
antennene.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om forskrifter for trådløsenheter i det avsnittet i
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
som gjelder
for ditt land eller din region.
Slik får du tilgang til håndboken:
6
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample