HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Venstre side
Tabell 2-2
Komponenter på venstre side og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
RJ-45-kontakt (nettverk) / statuslamper
Brukes til tilkobling av en nettverkskabel.
Hvit: Nettverket er tilkoblet.
Gul: Det er aktivitet på nettverket.
(2)
HDMI port
Brukes til tilkobling av en eventuell skjerm- eller lydenhet, for
eksempel et HD-TV-apparat, en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en høyhastighets HDMI-enhet
³+LJK²
'HƬQLWLRQ
Multimedia Interface).
(3)
USB Type-C-port
Tilkobling for en USB-enhet, f.eks. en mobiltelefon,
aktivtetsmåler eller smartklokke, som sørger for
dataoverføring.
MERK:
Kabler og/eller adaptere (kjøpes separat) kan være
nødvendig.
(4)
Harddisklampe (kun på enkelte produkter)
Blinker hvitt: Harddisken er i bruk.
(5)
Av/på-lampe
På: Datamaskinen er på.
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus, en
strømsparingstilstand. Datamaskinen slår av strømmen til
skjermen og andre unødvendige komponenter.
Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Dvalemodus er
en strømsparingstilstand som bruker minst mulig strøm.
(6)
Kombinert lydutgang (hodetelefonkontakt) /
lydinngang (mikrofonkontakt)
Brukes til å koble til eventuelle stereohøyttalere, hodetelefoner,
øreplugger eller en fjernsynslydkabel. Kan også brukes til
tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr). Denne
kontakten støtter ikke ekstra frittstående mikrofoner.
ADVARSEL:
Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner,
øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade
hørselen. Du
ƬQQHU
mer sikkerhetsinformasjon i
Opplysninger
om forskrifter, sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til håndboken:
Velg
Start
-knappen, velg
HP hjelp og støtte
, og velg
deretter
HP-dokumentasjon
.
Venstre side
5
Sample