HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Høyre side
Tabell 2-1
Komponenter på høyre side og deres funksjonsbeskrivelser
Komponent
Beskrivelse
(1)
Minnekortleser
Brukes til å lese ekstra minnekort som gir deg mulighet til å
lagre, behandle, dele eller få tilgang til informasjon.
Slik setter du inn et kort:
1.
Hold kortet slik at etiketten vender opp og kontaktene inn
mot datamaskinen.
2.
Sett kortet inn i minnekortleseren, og trykk det deretter
inn til det sitter på plass.
Slik tar du ut et kort:
Dra kortet ut av minnekortleseren.
(2)
USB SuperSpeed-porter (2)
Brukes til tilkobling av en USB-enhet, f.eks. mobiltelefon,
kamera, aktivitetsmåler eller smartklokke, og sørger for
høyhastighets dataoverføring.
(3)
Vekselstrømadapter-/batterilampe
Hvit: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er fulladet.
Blinker hvitt: Strømadapteren er frakoblet og batteriet har
nådd et lavt batterinivå.
Gul: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades.
Av: Batteriet lader ikke.
(4)
Strømkontakt
Brukes til tilkobling av en strømadapter.
4
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample