HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 15 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
2
Bli kjent med datamaskinen
Datamaskinen har komponenter av høy kvalitet. Dette kapittelet inneholder informasjon om komponentene,
hvor de er plassert, og hvordan de fungerer.
Finne maskinvare
Gjør følgende for å
ƬQQH
ut hva slags maskinvare som er installert på datamaskinen:
Skriv inn
enhetsbehandling
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
Enhetsbehandling
.
Da får du en oversikt over alle enhetene som er installert på datamaskinen.
Trykk på
fn
+
esc
(kun på enkelte produkter) for å få informasjon om systemets maskinvarekomponenter og
BIOS-versjonsnummer.
Finne programvare
Gjør følgende for å
ƬQQH
ut hva slags programvare som er installert på datamaskinen:
Høyreklikk på
Start
-knappen, og velg deretter
Apper og funksjoner
.
Finne maskinvare
3
Sample