HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 14 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 77
Flere HP-ressurser
Du
ƬQQHU
ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Tabell 1-1
Ytterligere informasjon
Ressurs
Innhold
Installasjonsveiledning
Oversikt over datamaskinoppsett og funksjoner
HPs kundestøtte
Gå til
support
for HP-støtte, og følg
veiledningen for å
ƬQQH
produktet ditt.
Chat med en HP-tekniker på Internett
Telefonnumre til kundestøtte
Videoer om reservedeler (kun på enkelte produkter)
Vedlikeholds- og serviceguider
Adresser til HP-servicesentre
Sikkerhet og komfort
Slik får du tilgang til håndboken:
Velg
Start
-knappen, velg
HP Hjelp og støtte
, og velg
deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Gå til
ergo
.
VIKTIG:
Du må være koblet til Internett for å få
tilgang til nyeste versjon av brukerhåndboken.
Riktig oppsett av arbeidsstasjon
Retningslinjer for arbeidsstillinger og arbeidsvaner for økt komfort
og redusert risiko for skader
Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
HP Hjelp og støtte
, og velg
deretter
HP-dokumentasjon
.
Viktige opplysninger om forskrifter, inkludert informasjon om riktig
avhending av batterier, om nødvendig.
Begrenset garanti
*
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
HP Hjelp og støtte
, og velg
deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Gå til
go/orderdocuments
.
VIKTIG:
Du må være koblet til Internett for å få
tilgang til nyeste versjon av brukerhåndboken.
6SHVLƬNN
garantiinformasjon for denne datamaskinen
*HPs begrensede garanti
ƬQQHU
du sammen med brukerhåndbøkene for produktet, og/eller på CD- eller DVD-platen som følger med. I
enkelte land eller regioner kan HP legge ved en trykt utgave av garantien i esken. I landene eller områdene hvor garantien ikke følger
med i trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra
go/orderdocuments
. For produkter som er kjøpt i
stillehavsdelen av Asia, kan du skrive til HP ved Hewlett Packard, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
2ƫLFH±
Singapore 912006.
Legg ved produktets navn og ditt navn, telefonnummer, og postadresse.
2
Kapittel 1
Komme i gang
Sample