HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 13 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 77
1
Komme i gang
Denne datamaskinen er et kraftig verktøy som er konstruert for å forbedre arbeid og underholdning. Les
dette kapittelet for å lære om anbefalt bruk etter at du har
NRQƬJXUHUW
datamaskinen, morsomme ting du kan
gjøre med datamaskinen og hvor du
ƬQQHU
ƮHUH
HP-ressurser.
Sikker bruk av datamaskinen
Når du har
NRQƬJXUHUW
og registrert datamaskinen, anbefaler vi at du gjennomfører disse trinnene for å få
mest mulig ut av den smarte investeringen:
Sikkerhetskopier harddisken ved å lage gjenopprettingsmedier. Se
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling
og gjenoppretting
på side
50
.
Hvis du ikke har gjort det allerede, kobler du til et kablet eller trådløst nettverk. Se detaljer under
Koble
til et nettverk
på side
15
.
Gjør deg kjent med datamaskinen og programvaren. Se
Bli kjent med datamaskinen
på side
3
og
Bruke underholdningsfunksjoner
på side
19
for å få mer informasjon.
Oppdater eller kjøp antivirusprogramvare. Se
Bruke antivirusprogramvare
på side
40
.
Sikker bruk av datamaskinen
1
Sample