HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 77
Standarder
.........................................................................................................................................
58
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
58
Web Content Accessibility Guidelines (retningslinjer for tilgjengelighet av
nettbasert innhold – WCAG)
............................................................................................
58
Lovgivning og forskrifter
..................................................................................................................
59
USA
..................................................................................................................................
59
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
...............................
59
Canada
.............................................................................................................................
59
Europa
.............................................................................................................................
60
Storbritannia
...................................................................................................................
60
Australia
..........................................................................................................................
60
Hele verden
.....................................................................................................................
60
Nyttig ressurser og koblinger om tilgjengelighet
...............................................................................................
60
Organisasjoner
..................................................................................................................................
61
Utdanningsinstitusjoner
...................................................................................................................
61
Andre funksjonshemningsrelaterte ressurser
.................................................................................
61
HP-koblinger
.....................................................................................................................................
61
Kontakte kundestøtte
..........................................................................................................................................
61
Stikkordregister
.............................................................................................................................................
63
xi
Sample