HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 77
Nedlasting av HP Hardware Diagnostics Windows etter produktnavn eller -
nummer (kun på enkelte produkter)
..............................................................................
46
Installering av HP PC Hardware Diagnostics Windows
.....................................................................
46
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................................
46
Oppstart av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.................................................................................
47
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics UEFI til en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
......................................
47
Nedlasting av nyeste versjon av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..............................
47
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer
(kun på enkelte produkter)
.............................................................................................
47
Bruk av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI-innstillinger (kun på enkelte produkter)
...........................
48
Nedlasting av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
................................................................
48
Last ned nyeste versjon av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
........................
48
Laste ned Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -
nummer
...........................................................................................................................
48
Tilpassing av innstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.......................................
48
11
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting
.................................................................................
50
Sikkerhetskopiere data og opprette gjenopprettingsmedier
.............................................................................
50
Bruke Windows-verktøy
....................................................................................................................
50
Bruk av HP Cloud Recovery Download Tool til å lage gjenopprettingsmedier (kun på enkelte
produkter)
..........................................................................................................................................
50
Gjenoppretting
.....................................................................................................................................................
51
Gjenoppretting, tilbakestilling og oppdatering ved bruk av Windows-verktøy
...............................
51
Gjenoppretting med HP-gjenopprettingsmedier
.............................................................................
51
Endre datamaskinens oppstartrekkefølge
.......................................................................................
51
12
6SHVLƬNDVMRQHU
..........................................................................................................................................
53
Strømforsyning
....................................................................................................................................................
53
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
54
13
Elektrostatisk utlading
..............................................................................................................................
55
14
Tilgjengelighet
..........................................................................................................................................
56
Tilgjengelighet
.....................................................................................................................................................
56
Finne teknologiverktøyene du trenger
.............................................................................................
56
Vår forpliktelse
..................................................................................................................................
56
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
56
Finne den beste hjelpeteknologien
...................................................................................................
57
Vurdere behovene dine
...................................................................................................
57
Tilgjengelighet for HP-produkter
...................................................................................
57
Standarder og lovgivning
....................................................................................................................................
58
x
Sample