HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
Tähestikuline register
A
abitehnoloogiad (AT)
eesmärk
57
otsimine
58
aku
madalad aku tasemed
31
teabe leidmine
31
tegutsemine aku tühjenemise
korral
32
tehases pitseeritud
32
toite säästmine
31
tühjenemine
31
aku kriitiline tase
31
aku laetus
30
akuteave, leidmine
31
akutoide
30
andmeedastus
21
arvutiga reisimine
13, 37
arvuti hooldamine
36
arvuti puhastamine
36, 37
arvuti transportimine
37
arvuti väljalülitamine
29
AT (abitehnoloogia)
eesmärk
57
otsimine
58
avalik WLAN-ühendus
15
B
BIOS
Häälestusutiliidi avamine
43
versiooni tuvastamine
43
värskendamine
43
värskenduse allalaadimine
44
Bluetoothi märgis
13
Bluetooth-seade
14, 16
buutimisjärjestus, muutmine
52
C
C-tüüpi USB-port, tuvastamine
5
C-tüüpi USB-port, ühendamine
22
D
draivi märgutuli, tuvastamine
5
E
ekraani heleduse toiminguklahvid
11
ekraani komponendid
6
ekraanikujutise kuvamiskoha
vahetamise toiminguklahv
11
elektrostaatiline lahendus
56
eriklahvid, kasutamine
10
esitamise toiminguklahv
11
ettevõtte WLAN-ühendus
15
G
GPS
16
H
HDMI port
ühendamine
20
HDMI-port
tuvastamine
5
heli
HDMI heli
21
helisätted
19
helitugevuse reguleerimine
11
kõlarid
18
kõrvaklapid
18
peakomplekt
19
helisätted, kasutamine
19
helitugevus
helivaigistus
11
reguleerimine
11
heli vaigistamise toiminguklahv
11
helivaigistuse märgutuli,
tuvastamine
8
heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi
(mikrofon) ühendpesa,
tuvastamine
5
hooldus
Ketta defragmentor
34
kettapuhastus
34
programmide ja draiverite
värskendamine
35
hooldussildid, leidmine
12
HP 3D DriveGuard
34
HP abistav poliitika
57
HP Easy Clean
kasutamine
36
HP Fast Charge
30
HP Mobile Broadband
aktiveerimine
15
IMEI number
15
MEID-number
15
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
allalaadimine
48
kasutamine
47
käivitamine
48
HP PC Hardware Diagnostics Windows
allalaadimine
46
installimine
47
kasutamine
46
HP Recovery Manager
buutimisprobleemide
parandamine
52
HP ressursid
1
HP seade teenusena (HP DaaS)
42
HP Sure Recover
52
HP taastekandja
taastamine
52
HP Touchpoint Manager
42
hõlbustus
57
Hõlbustus vajab hindamist
58
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS)
paroolid
40
I
IMEI number
15
installitud tarkvara
tuvastamine
3
integreeritud numbriklahvistik,
tuvastamine
10
International Association of
Accessibility Professionals
57
Interneti-tarkvara, kasutamine
41
J
järgmise pala toiminguklahv
11
62
Tähestikuline register
Sample