HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
14
Hõlbustus
HP ja hõlbustus
HP ühendab oma tegevuses mitmekesisuse, kaasatuse ning töö ja tavaelu ning see kajastub kõiges, mida HP
teeb. HP soovib kujundada kaasavat keskkonda, mis ühendab inimesi kogu maailmas tehnoloogia jõu abil.
Vajalike tehnoloogiavahendite otsimine
Tehnoloogia võib inimeste potentsiaali valla päästa. Abitehnoloogia kõrvaldab takistused ja aitab tagada
sõltumatuse kodus, tööl ja kogukonnas. Abitehnoloogia aitab elektroonika ja infotehnoloogia
funktsionaalseid võimalusi suurendada, hallata ja parandada. Lisateavet leiate jaotisest
Parima
abitehnoloogia otsimine
lk
58
.
HP jaoks oluline tegevus
HP jaoks on oluline pakkuda tooteid ja teenuseid puuetega inimestele. See püüd toetab meie ettevõtte
mitmekesisuse eesmärke ja aitab tagada tehnoloogia kättesaadavuse kõigile.
HP eesmärk on luua, toota ja turustada tooteid ja teenuseid, mida saavad kasutada kõik, sealhulgas puuetega
inimesed, kas eraldiseisvalt või sobivate abiseadmete abil.
Eesmärgi saavutamiseks loob see hõlbustuspoliitika seitse peamist HP tegevusi suunavat eesmärki. Kõigilt
HP juhtidelt ja töötajatelt oodatakse nende eesmärkide toetamist ja rakendamist kooskõlas ülesannete ja
vastutusalaga.
Suurendada teadlikkust HP-s esinevate hõlbustusprobleemide asjus ja pakkuda töötajatele
hõlbustustoodete ja -teenuste loomiseks, tootmiseks ja turustamiseks vajalikku väljaõpet.
Arendada toodete ja teenuste hõlbustussuuniseid, kohustama tootearendusrühmi neid suuniseid
rakendama, kui need on konkurentsieelise saamiseks, tehniliselt ja majanduslikult mõistlikud.
Kaasata hõlbustussuuniste loomisel ning toodete ja teenuste väljatöötamisel ja testimisel puuetega
inimesi.
Dokumenteerida hõlbustusfunktsioone ja avaldada teavet HP toodete ja teenuste kohta hõlpsalt
kasutatavas vormis.
Luua suhteid juhtivate abistamistehnoloogiate ja lahenduste pakkujatega.
Toetada sise- ja välisuuringuid ja -arendusi, mis parandavad HP toodete ja teenuste jaoks olulisi
abistamistehnoloogiaid.
Toetada ja panustada hõlbustusstandardite ja suuniste loomist.
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on parandada hõlbustusametnike tööd võrgunduse,
koolitamise ja sertifitseerimise kaudu. Eesmärgiks on aidata hõlbustusametnikel areneda ja liikuda
karjääriredelil, et aidata organisatsioonidel hõlbustusfunktsioone toodetesse ja taristusse integreerida.
HP on IAAP asutajaliige ning liitus teiste organisatsioonidega just hõlbustusvaldkonna täiustamiseks. Selline
tegevus toetab HP ettevõtte hõlbustuseesmärke luua, toota ja turustada tooteid ja teenuseid, mida saavad
kasutada ka puuetega inimesed.
HP ja hõlbustus
57
Sample