HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
Taastamine
Taastamine, lähtestamine ja värskendamine Windowsi tööriistade abil
Windows pakub taastamiseks, lähtestamiseks ja värskendamiseks mitmesuguseid võimalusi. Üksikasju vt
jaotisest
Windowsi tööriistade kasutamine
lk
51
.
Taastamine HP taastekandja abil
HP taastekandjat saab kasutada algse operatsioonisüsteemi ja tehases installitud programmide uuesti
installimiseks. Teatud toodete puhul saab selle luua buuditavale USB-mäluseadmele, kasutades rakendust HP
Cloud Recovery Download Tool. Üksikasju vt jaotisest
Rakenduse HP Cloud Recovery Download Tool
kasutamine taastekandja loomiseks (ainult teatud mudelitel)
lk
51
.
MÄRKUS.
Kui te ei saa taastekandjat luua, võtke taasteketaste saamiseks ühendust klienditoega. Minge
aadressile
support
, valige oma riik või piirkond ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Süsteemi taastamiseks toimige järgmiselt.
Sisestage HP taastekandja ja taaskäivitage arvuti.
Arvuti buutimisjärjestuse muutmine
Kui arvuti HP taastekandja kasutamisel ei taaskäivitu, tuleb muuta buutimisjärjestust. See on BIOS-is kuvatud
seadmete järjekord, kust arvuti otsib käivitusteavet. Olenevalt HP taastekandja asukohast saate valida
optilise draivi või USB-mäluseadme.
Buutimisjärjestuse muutmiseks toimige järgmiselt.
NB!
Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvuti puhul ühendage enne järgmiste toimingutega alustamist
klaviatuur klaviatuuridoki külge.
1.
Sisestage HP taastekandja.
2.
Avage süsteemi
Käivitusmenüü
.
Klaviatuuriga arvutite või tahvelarvutite puhul:
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti või tahvelarvuti, vajutage kiiresti klahvi
esc
, seejärel
vajutage alglaadimissuvandite vaatamiseks klahvi
f9
.
Klaviatuurita tahvelarvutid
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage
f9
.
– või –
Tahvelarvuti sisselülitamiseks või taaskäivitamiseks vajutage kiiresti helitugevuse vähendamise
nuppu ja hoidke seda all, seejärel vajutage klahvi
f9
.
3.
Valige optiline draiv või USB-mäluseade, millelt soovite buutida, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
HP Sure Recover kasutamine (ainult teatud toodetel)
Teatud mudelitel on PC OS-i taastelahendus HP Sure Recover seadme riist- või püsivarasse sisseehitatud. HP
Sure Recover võimaldab täielikult taastada HP OS-i kujutise ilma et peaksite taastetarkvara installima.
Tarkvara HP Sure Recover abil saab haldur või kasutaja taastada süsteemi ja installida:
52
Peatükk 11
Varundus, taaste ja taastamine
Sample