HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
Kui arvuti ei käivita Windowsi, saate kasutada utiliiti HP PC Hardware Diagnostics UEFI riistvara probleemide
diagnoosimiseks.
Kui HP PC Hardware Diagnostics UEFI tuvastab tõrke, mis nõuab riistvara asendamist, luuakse 24-kohaline
tõrke ID-kood. Probleemi lahendamisel abi saamiseks toimige järgmiselt.
Valige
Conatct HP
(Võtke HP-ga ühendust), nõustuge HP privaatsusalase lahtiütlusega ning skannige
mobiilseadmega järgmisel kuval olevat tõrke ID koodi. HP klienditoe ja klienditeeninduse lehel
kuvatakse automaatselt teie tõrke ID ja toote number. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
– või –
Võtke klienditoega ühendust ja esitage tõrke ID kood.
MÄRKUS.
Diagnostika käivitamiseks konverteeritaval arvutil peab teie arvuti olema sülearvuti režiimil ja
peate kasutama ühendatud klaviatuuri.
MÄRKUS.
Kui peate diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi
esc
.
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI käivitamine
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) käivitamiseks toimige järgmiselt.
1.
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see ning vajutage kiiresti klahvi
esc
.
2.
Vajutage klahvi
f2
.
BIOS otsib diagnostikatööriistu kolmest kohast alltoodud järjekorras.
a.
Ühendatud USB-mäluseade
MÄRKUS.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadimiseks USB-mäluseadmesse vt teemat
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni allalaadimine.
lk
48
.
b.
Kõvaketas
c.
BIOS
3.
Diagnostikatööriista käivitumisel valige keel, soovitud diagnostikatesti tüüp ja järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadimine USB-seadmesse
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimine USB-mäluseadmesse võib olla kasulik järgmistes
oludes.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisaldu eelinstallitud kujutises.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisaldu partitsioonis HP Tool.
Kõvaketas on rikkis.
MÄRKUS.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimisjuhised on saadaval üksnes inglise keeles ja
te peate HP UEFI tugikeskkonna allalaadimiseks ja loomiseks kasutama Windowsi arvutit, kuna saadaval on
ainult .exe-failid.
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni allalaadimine.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni laadimiseks USB-seadmesse toimige järgmiselt.
48
Peatükk 10
HP PC Hardware Diagnosticsi kasutamine
Sample