HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
Arvuti puhastamine
Arvuti regulaarne puhastamine eemaldab mustuse, võõrkehad ja kahjulikud bakterid. Enamiku arvuti pindade
puhastamiseks kasutage järgmist teavet. Vineerpuiduga arvutite puhul vt jaotist
Vineerpuidu eest
hoolitsemine (ainult teatud toodetel)
lk
37
.
HP Easy Cleani kasutamine (ainult teatud toodetel)
HP Easy Clean aitab teil bakteritsiidse toimega lappidega arvuti pindade puhastamisel vältida juhuslikku
sisestust. See tarkvara keelab määratud ajaks seadmete, näiteks klaviatuuri, puuteekraani ja puuteplaadi
kasutamise, nii et saate puhastada kõik arvuti pinnad.
1.
Käivitage HP Easy Clean ühel järgmistest viisidest.
Valige
Start
-menüü ja seejärel valige
HP Easy Clean
.
– või –
Valige tegumiribal ikoon
HP Easy Clean
.
– või –
Valige
Start
ja seejärel valige paan
HP Easy Clean
.
2.
Nüüd, kui teie seadmed on lühikeseks ajaks keelatud, kasutage bakteritsiidse toimega lappe, et ohutult
desinfitseerida kõik arvuti pinnad, sealhulgas klaviatuuri, ekraani, puuteplaadi ja koti. Järgige lappide
kasutamisel tootja juhiseid.
NB!
Kui te pole kindel, kas puhastusvahend on arvuti jaoks ohutu, kontrollige toote sisu ja veenduge,
et toode ei sisalda järgmisi koostisaineid.
Alkohol
Atsetoon
Ammoonium-kloriid
Metüleenkloriid
Süsivesinikud
Naftapõhised materjalid, näiteks benseen või lahusti
MÄRKUS.
Hoidke arvuti avatuna, kuni see on õhu käes täielikult ära kuivanud.
3.
Kui pind on kuiv, siis toimige järgmiselt.
a.
Ühendage vahelduvvoolutoitega.
b.
Ühendage kõik toitega välisseadmed.
c.
Lülitage arvuti sisse.
Mustuse ja prahi eemaldamine mitte-HP Easy Cleani arvutitelt
Kui HP Easy Clean ei ole arvutisse eelinstallitud, toimige järgmiselt.
1.
Elektrilöögi või komponentide kahjustamise vältimiseks tuleb arvuti välja lülitada.
36
Peatükk 7
Arvuti hooldamine
Sample