HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
Tegutsemine aku tühjenemise korral
Tegutsemine aku tühjenemise korral, kui välistoide on saadaval
Ühendage arvuti ja välistoitega üks järgmistest.
Vahelduvvooluadapter
Valikuline dokkimisalus või laiendustoode
HP-lt tarvikuna ostetud toiteadapter
Tegutsemine aku tühjenemise korral, kui mitte ühtegi toiteallikat pole saadaval
Salvestage oma töö ja lülitage arvuti välja.
Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunerežiimist väljuda
1.
Ühendage vahelduvvooluadapter arvuti ja välistoitega.
2.
Vajutage talveunerežiimist väljumiseks toitenuppu.
Tehases pitseeritud aku
Aku oleku jälgimiseks või selle tuvastamiseks, kas aku ei hoia enam laengut, kasutage üksuses HP Support
Assistant saadaolevat HP akukontrolli (ainult teatud mudelitel).
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
support
, seejärel valige rakendus
HP Support
Assistant
.
– või –
Valige tegumiribal küsimärgiikoon.
2.
Valige
Tõrkeotsing ja parandused
, valige jaotis
Diagnostika
ja seejärel
HP akukontroll
. Kui HP
akukontroll tuvastab, et aku vajab asendamist, võtke ühendust toega.
Selle toote akut (või akusid) ei saa kasutajad ise lihtsasti vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib
mõjutada garantiid. Kui aku ei hoia enam laengut, võtke ühendust toega.
Töötamine välistoitega
Teavet arvuti välistoitega ühendamise kohta leiate arvutiga kaasas olevalt teabelehelt
Häälestusjuhised
.
Kui arvuti on ühendatud heakskiidu saanud vahelduvvooluadapteri kaudu välistoitega või dokkimis- või
laiendusseadmega, ei kasuta arvuti akut.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat
vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit või ühilduvat HP esindusest ostetud vahelduvvooluadapterit.
HOIATUS!
Arvuti akut ei tohi laadida siis, kui viibite lennuki pardal.
Ühendage arvuti välistoitega järgmistes olukordades:
aku laadimisel või kalibreerimisel,
süsteemi tarkvara installimisel või värskendamisel,
süsteemi BIOS-i värskendamisel,
teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud mudelitel),
32
Peatükk 6
Toitehaldus
Sample