HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Kui arvuti ei reageeri ja kirjeldatud sulgemistoiminguid pole võimalik kasutada, proovige järgmisi
hädasulgemistoiminguid esitatud järjekorras.
Vajutage klahve
ctrl
+
alt
+
delete
, valige ikoon
Toide
ja seejärel valige
Sule arvuti
.
Vajutage toitenuppu ja hoidke seda vähemalt 10 sekundit all.
Kui teie arvutil on kasutaja vahetatav aku (ainult teatud mudelitel), lahutage arvuti välistoide ja seejärel
eemaldage aku.
Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine
Toiteikoon
asub Windowsi tegumiribal. Toiteikooni abil pääsete kiiresti juurde toitesätetele ja saate
vaadata aku laetuse taset.
Aku laetuse taseme protsendi vaatamiseks hõljutage kursorit
Toiteikooni
kohal.
Toitesuvandite kasutamiseks paremklõpsake
Toiteikooni
, seejärel valige
Toitesuvandid
.
Eri toiteikoonid näitavad, kas arvuti töötab aku- või välistoitel. Kui osutate hiirekursoriga ikoonile, kuvatakse
koos ikooniga ka teade, kui aku laetuse tase on madal või kriitiline.
Akutoitel töötamine
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat akut, HP asendusakut
või ühilduvat HP esindusest ostetud akut.
Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Arvuti aku tühjeneb
tasapisi, kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud. Kui aku on jõudnud laetuse madalale või
kriitilisele tasemele, kuvab arvuti teate.
Aku kasutusaeg varieerub, sõltudes energiahalduse sätetest, töötavatest programmidest, ekraani
heledusest, ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.
MÄRKUS.
Teatud arvutitooted saavad aku säästmiseks graafikakaarte vahetada.
HP Fast Charge'i kasutamine (ainult teatud mudelitel)
HP Fast Charge võimaldab arvutiaku kiiret laadimist. Laadimisaeg võib varieeruda ±10%. Kui aku laetuse tase
jääb vahemikku 0–50%, laetakse aku 50%-ni täismahutavusest kuni 30–45 minutiga sõltuvalt arvuti
mudelist.
Funktsiooni HP Fast Charge kasutamiseks lülitage arvuti välja ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapter
arvuti ja välistoitega.
Aku laetuse taseme kuvamine
Aku laetuse taseme protsendi vaatamiseks hõljutage kursorit
Toiteikooni
kohal.
30
Peatükk 6
Toitehaldus
Sample