HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
Mõned mobiilsideoperaatorid nõuavad abonendi identsusmooduli (SIM) kaardi kasutamist. SIM-kaart sisaldab
teie põhiteavet (isiklik identifitseerimisnumber (PIN-kood)) ja võrguteavet. Mõni arvuti sisaldab eelinstallitud
SIM-kaarti. Kui SIM-kaart ei ole paigaldatud, siis võib see olla arvutiga kaasas olevate HP mobiilse
lairibaühenduse dokumentide juures, või annab selle mobiilsideoperaator.
Teavet HP Mobile Broadbandi ja selle kohta, kuidas aktiveerida teenust eelistatud mobiilsidevõrgu
operaatoriga, leiate arvutiga kaasas olevast teabest HP Mobile Broadbandi kohta.
GPS-i kasutamine (ainult teatud toodetel)
Arvutile saab lisada GPS-mooduli (Global Positioning System – globaalne positsioonimissüsteem). GPS-
mooduliga seadmed võtavad GPS-satelliitidelt vastu asukoha-, kiirus- ja suunateavet.
GPS-i lubamiseks veenduge, et asukoht on jaotises Asukoha määramine lubatud.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
asukoht
, valige
Asukoha privaatsussätted
ja seejärel
säte.
Bluetooth-seadmete (ainult teatud toodetel) kasutamine
Bluetooth-seade pakub kaabelühenduse asemel väikse leviulatusega traadita sidet, mida kasutatakse
tavaliselt järgmiste elektroonikaseadmete ühendamiseks:
arvutid (lauaarvutid, sülearvutid);
telefonid (mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid, nutitelefonid);
pildindusseadmed (printerid, kaamerad);
heliseadmed (peakomplektid, kõlarid);
hiir;
väline klahvistik.
Bluetooth-seadmete ühendamine
Enne kui saate Bluetooth-seadet kasutada, peate looma Bluetoothi ühenduse.
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
bluetooth
ja seejärel valige
Bluetoothi ja teiste
seadmete sätted
.
2.
Lubage
Bluetooth
, kui see pole juba lubatud.
3.
Valige
Lisa Bluetooth või muu seade
, seejärel valige dialoogiaknas
Lisa seade
valik
Bluetooth
.
4.
Valige seade loendist ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid suuniseid.
MÄRKUS.
Kui seade vajab kinnitust, kuvatakse sidumiskood. Järgige lisatava seadme ekraanil kuvatavaid
juhiseid, et veenduda, kas teie seadmes olev kood ühtib sidumiskoodiga. Lisateavet leiate seadmega kaasas
olevast dokumentatsioonist.
MÄRKUS.
Kui teie seadet loendis ei kuvata, siis veenduge, et seadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud. Mõne
seadme puhul võib esineda lisanõudeid; tutvuge seadmega kaasas olevate dokumentidega.
Traadiga võrguga (LAN) ühendumine (ainult teatud toodetel)
Kui soovite ühendada arvuti otse kodus oleva marsruuteriga (traadita võrgu kasutamise asemel) või soovite
luua ühenduse olemasoleva kontorivõrguga, siis kasutage LAN-ühendust.
16
Peatükk 3
Ühenduse loomine võrguga
Sample