HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Vasak külg
Tabel 2-2
Vasakpoolse külje komponendid ja nende kirjeldused
Komponent
Kirjeldus
(1)
RJ-45 (võrk) pistikupesa/olekutuled
Võimaldab ühendada võrgukaabli.
Valge: võrguühendus on loodud.
Kollane: võrgus toimub tegevus.
(2)
HDMI-port
Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega
teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või kiire
HDMI-seadme.
(3)
C-tüüpi USB port
Võimaldab ühendada USB-seadmeid (mobiiltelefoni, kaamera,
tegevuse jälgija või nutikella) ja pakub andmeedastust.
MÄRKUS.
Vajalikud võivad olla kaablid, adapterid või mõlemad
(eraldi ostetavad).
(4)
Draivi märgutuli (ainult teatud mudelitel)
Vilkuv valge: kõvaketas on kasutusel.
(5)
Toite märgutuli
Põleb: arvuti on sisse lülitatud.
Vilgub: (ainult teatud mudelitel): arvuti on energiat
säästvas unerežiimis. Arvuti lülitab kuvari ja muude
mittevajalike komponentide toite välja.
Ei põle: olenevalt arvuti mudelist võib arvuti olla välja
lülitatud, talveunerežiimis või unerežiimis. Talveunerežiim
on energiasäästuolek, mis kasutab kõige vähem toidet.
(6)
Heliväljundi (kõrvaklappide)/ helisisendi
(mikrofoni) pistikupesa
Võimaldab ühendada valikulised aktiivstereokõlarid,
kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli.
Ühendada saab ka valikulise peakomplekti mikrofoni. See pesa
ei toeta valikulisi eraldiseisvaid mikrofone.
HOIATUS!
Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige
enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist
helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate
normatiiv-,
ohutus- ja keskkonnamärkustest
.
Juhendile juurdepääs.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale
HP dokumendid
ja
seejärel klõpsake
HP dokumendid
.
MÄRKUS.
Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade,
on arvuti kõlarid blokeeritud.
Vasak külg
5
Sample