HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Parempoolne külg
Tabel 2-1
parempoolse külje komponendid ja nende kirjeldused
Komponent
Kirjeldus
(1)
Mälukaardilugeja
Loeb valikulisi mälukaarte, mis võimaldavad teil talletada,
hallata ja jagada teavet või pääseda sellele juurde.
Kaardi sisestamine:
1.
Hoidke kaarti nii, et silt jääb üles ja kontaktala arvuti
poole.
2.
Sisestage kaart mälukaardilugejasse ja lükake, kuni see on
kindlalt paigas.
Kaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt:
Tõmmake kaart mälukaardilugejast välja.
(2)
USB SuperSpeed pordid (2)
Võimaldab ühendada USB-seadmeid (mobiiltelefoni, kaamerat,
aktiivsusmonitori või nutikella) ja pakub kiiret andmeedastust.
(3)
Vahelduvvooluadapter ja aku märgutuli
Valge: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja aku on täis
laetud.
Vilkuv valge: vahelduvvooluadapter on lahti ühendatud ja
aku on peaaegu tühi.
Kollane: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut
laetakse.
Ei põle: akut ei laeta.
(4)
Toitejuhtme ühenduspesa
Võimaldab ühendada vahelduvvooluadapteri.
4
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample