HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
Indeks
A
Adgangskoder
Windows
39
adgangskoder
Setup Utility (BIOS)
40
Adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
40
Afsnit 508 i standarderne om
tilgængelighed
59
Antivirussoftware, bruge
41
AT (teknologiske hjælpemidler)
finde
58
formål
57
B
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding
32
afladning
31
finde oplysninger
31
forseglet fra fabrikken
32
lave batterispændinger
31
spare spænding
31
batteri forseglet fra fabrikken
32
batterioplysninger, finde
31
batterispænding
30, 31
bedste fremgangsmåder
1
berøringsskærmbevægelsen glid med
en finger
27
berøringsskærmbevægelser
glid med en finger
27
bevægelser på præcisionstouchpad
glid med to fingre
24
stryg med tre fingre
26
stryk med fire fingre
26
tryk med fire fingre
25
tryk med to fingre
24
tryk med tre fingre
25
BIOS
downloade en opdatering
44
fastlægge version
43
opdatere
43
start af Setup Utility
43
Bluetooth-enhed
14, 16
Bluetooth-mærkat
13
brug af tastaturet og valgfri mus
27
brug af TouchPad
23
Bruge adgangskoder
39
C
certificeringsmærkat for trådløs
13
D
data
21
Diskdefragmenteringssoftware
34
Diskoprydningssoftware
34
driftsmiljø
55
Dvaletilstand
afslutning af
29
start af
29
dvaletilstand
startet under kritisk lav
batterispænding
31
E
ekstern strøm, brug af
32
elektrostatisk afladning
56
esc-tast, identificere
10
F
fingeraftryk, registrere
40
fingeraftrykslæser, identificere
10
firewallsoftware
41
flytilstand
14
fn-tast, identificere
10
forsendelse af computeren
37
G
gendanne
51
diske
52
HP-gendannelsespartition
52
medier
52
USB-flashdrev
52
gendannelsesmedie
oprette bruge Windows-
værktøjer
51
oprette vha. HP Cloud Recovery
Download-værktøjet
52
genoprette
51
GPS
16
H
Handlingstasten Få hjælp i Windows
10
11
handlingstasten Lydløs
11
handlingstasten Skift
skærmbillede
11
handlingstaster
afspil
11
baggrundslys til tastatur
11
bruge
11
flytilstand
12
Hjælp
11
højttalernes lydstyrke
11
identificere
10, 11
lydløs
11
næste nummer
12
pause
11
skifte visning af skærmbillede
11
skærmens lysstyrke
11
handlingstaster til højttalernes
lydstyrke
11
handlingstaster til skærmens
lysstyrke
11
handlingstast til afspilning
11
handlingstast til baggrundslys til
tastatur
11
handlingstast til pause
11
hardware, placering
3
HD-enheder, tilslutning
19, 21
HDMI-port
identificere
5
tilslutning
19
headsets, tilslutning
19
hjælp til handicappede
57
hovedtelefoner, tilslutning
18
HP's tilgængelighedspolitik
57
HP 3D DriveGuard
34
HP Easy Clean
brug af
36
HP-enhed som en tjeneste (HP
DaaS)
42
HP Fast Charge
30
HP-gendannelsesmedie
gendanne
52
62
Indeks
Sample