HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 77
Love og bestemmelser
Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. De følgende links
angiver information om vigtige love, bestemmelser og standarder.
USA
Canada
Europa
Australien
Globalt
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
Følgende organisationer kan være gode informationskilder på området for handicap og aldersbetingede
begrænsninger.
BEMÆRK:
Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til
informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på
internettet. Opførelse på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.
Organisationer
American Association of People with Disabilities (AAPD)
Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
National Association of the Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)
Uddannelsesinstitutioner
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin-Madison, Trace Center
University of Minnesota, Computer Accommodations Program
Andre ressourcer på handicapområdet
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
Det globale ILO-virksomhedsnetværk for handicapvenlighed
EnableMart
60
Kapitel 14
Hjælp til handicappede
Sample