HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 71 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 77
HP Chromebook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP Chromebook
eller Chromebox (Chrome OS)
HP Shopping – perifere enheder til HP-produkter
Se
Kontakt support
på side
61
for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HP-
produkt.
Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:
Microsoft-information om hjælp til handicappede (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft
Office)
Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede (Android, Chrome, Google Apps)
Teknologiske hjælpemidler sorteret efter type af handicap
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standarder og lovgivning
Standarder
Det amerikanske udvalg for tilgængelighed (US Access Board) har udarbejdet afsnit 508 i standarderne for de
føderale indkøbsregler (Federal Acquisition Regulation, FAR), der behandler adgangen til informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysisk, sensorisk eller kognitivt handicap. Standarderne
indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der
fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer
og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter,
video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.
Mandat 376 – EN 301 549
Den Europæiske Union har udarbejdet EN 301 549-standarden som en del af mandat 376 som grundlag for et
onlineværktøjssæt for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden indeholder kravene til funktionel
tilgængelighed gældende for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og
evalueringsmetoder for hvert enkelt tilgængelighedskrav.
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)
Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om
tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at
oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger
bedre. WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og
webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis
fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som
ISO/IEC 40500:2012
.
WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med syns-, høre-,
fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med
deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:
Opfatteligt
(f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af
præsentationer og farvekontraster til rådighed)
Anvendeligt
(ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af
slagtilfælde og navigerbarhed)
Forståeligt
(ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
Robust
(f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)
Standarder og lovgivning
59
Sample