HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
14
Hjælp til handicappede
HP og tilgængelighed
HP arbejder mod at flette mangfoldighed, inklusion og en god arbejds-/fritidsbalance ind i virksomhedens
dna, så det afspejles i alt, hvad HP gør. HP stræber mod at skabe et inkluderende miljø, der er fokuseret på at
forbinde folk med effektiv teknologi i hele verden.
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for
Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Hjælpeteknologi (AT – Assistive Technology)
fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet.
Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og
informationsteknologi. Se
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig
på side
58
for at få flere oplysninger.
HP's forpligtelse
HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap.
Denne forpligtelse understøtter virksomhedens mål om mangfoldighed og hjælper med at sikre, at
teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.
HP's mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som
kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med
relevante teknologiske hjælpemidler.
For at nå dette mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre HP's
adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og
implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:
Opmærksomheden på tilgængelighed inden for HP skal øges, og medarbejderne skal have adgang til de
nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og
tjenester.
Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores
produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent
konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i
udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til
information om HP's produkter og tjenester.
Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.
Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har
relevans for HP's produkter og tjenester, skal understøttes.
Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til
dem.
HP og tilgængelighed
57
Sample