HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
13
Elektrostatisk afladning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra fingre og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
VIGTIGT:
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde
følgende forholdsregler:
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
Lad komponenterne blive i deres anti-elektrostatiske beholdere, indtil du er klar til at installere dem.
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
Brug ikke-magnetisk værktøj.
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
56
Kapitel 13
Elektrostatisk afladning
Sample