HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 65 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 77
Tablets uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og vælg
derefter
f9
.
‒ eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og vælg
derefter
f9
.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrevet, du vil starte fra, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter)
Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Recover, en gendannelsesløsning til pc-
operativsystemer, der er indbygget i hardwaren og firmwaren. HP Sure Recover kan fuldt ud genoprette HP-
operativsystembilledet uden installeret gendannelsessoftware.
Med HP Sure Recover kan en administrator eller bruger gendanne systemet og installere:
Den seneste version af operativsystemet
Enhedsdrivere, der er specifikke for platformen
Softwareprogrammer, hvis der er tale om et brugerdefineret billede
For at få adgang til den nyeste dokumentation om HP Sure Recover skal du gå til
support
. Vælg
Find dit produkt
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Gendannelse og genoprettelse
53
Sample