HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af
gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)
Du kan bruge HP Cloud Recovery-værktøjet til at oprette et HP-gendannelsesmedie på et startbart USB-
flashdrev.
Yderligere oplysninger:
Gå til
support
, søg efter HP Cloud Recovery, og vælg derefter det resultat, der
passer til den type computer, du har.
BEMÆRK:
Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til
support
, vælg dit land eller din region, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Gendannelse og genoprettelse
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
Windows tilbyder flere muligheder for gendannelse, nulstilling og opdatering af computeren. Se
Brug af
Windows-værktøjer
på side
51
for yderligere oplysninger.
Gendannelse vha. HP-gendannelsesmedie
Du kan bruge HP-gendannelsesmediet til at gendanne det oprindelige operativsystem og de
softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. På udvalgte produkter kan det oprettes på et
startbart USB-flashdrev ved hjælp af værktøjet HP Cloud Recovery Download. Se
Brug af HP Cloud Recovery
Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)
på side
52
for at få
yderligere oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til
support
, vælg dit land eller dit område, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Sådan gendanner du dit system:
Indsæt HP-gendannelsesmediet, og genstart computeren.
Ændring af startrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter med HP-gendannelsesmediet, kan du ændre computerens startrækkefølge.
Dette er rækkefølgen på enhederne, der er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du
kan ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev, afhængigt af placeringen af dit HP-
gendannelsesmedie.
Sådan ændres startrækkefølge:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-
soklen, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP-gendannelsesmediet.
2.
Tilgå systemets
Start
-menu.
For computere eller tablets med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
52
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample