HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 62 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
1.
Gå til
support
.
2.
Vælg
Find software og drivere
, vælg din produkttype, indtast produktnavn eller -nummer i det viste
søgefelt, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3.
I afsnittet
Diagnosticering
kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den
ønskede
Remote UEFI
(Fjern UEFI)-version til produktet.
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ved hjælp af indstillingen Remote HP PC Hardware Diagnostics i computeropsætning (BIOS) kan du udføre
følgende tilpasninger:
Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i
interaktiv tilstand ved at vælge
Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics
.
Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til
værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din
computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks. en harddisk eller et USB-flashdrev) for
at køre fjerndiagnosticering.
Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive det brugernavn og den adgangskode,
som du bruger i forbindelse med upload.
Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.
For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på
f10
for at åbne Computer
Setup (Computeropsætning).
2.
Vælg
Avanceret
, og vælg derefter
Indstillinger
.
3.
Foretag valg af tilpasninger.
4.
Vælg
Main
(Startside) og derefter
Gem ændringer og Afslut
for at gemme dine indstillinger.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
50
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Sample