HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte
produkter)
HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windows-
operativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.
Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og
installere det. Se
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
på side
46
for oplysninger om at
downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til
programmet fra HP Hjælp og support eller HP Support Assistant.
1.
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support:
a.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter
HP Hjælp og support
.
b.
Vælg
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
– eller –
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant:
a.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
b.
Vælg
Fejlfinding og rettelser
.
c.
Vælg
Diagnosticering
, og vælg derefter
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
2.
Når værktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, som du vil køre, og følge anvisningerne
på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, skal du vælge
Annuller
.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres
en fejl-id-kode på 24 cifre. Skærmen viser en af følgende muligheder:
Der vises et fejl-id-link. Vælg linket, og følg anvisningerne på skærmen.
Der vises anvisninger til, hvordan du ringer til support. Følg disse anvisninger.
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk.
Du skal bruge en Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.
46
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Sample