HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 56 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 77
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
på side
43
).
2.
Tryk på
Main
(Overordnet), og notér derefter BIOS-versionen.
3.
Vælg
Exit
(Afslut), vælg en af valgmulighederne, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
I Windows skal du trykke på
ctrl
+
alt
+
s
.
Se
Download af en BIOS-opdatering
på side
44
, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Download af en BIOS-opdatering
VIGTIGT:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en valgfri dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående
anvisninger ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
BEMÆRK:
Hvis computeren er tilsluttet til et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før
du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Updates
(Opdateringer), og vælg derefter
Check for updates and messages
(Søg efter
opdateringer og meddelelser).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificer den nyeste BIOS-opdatering, og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Hvis opdateringen er nyere end din BIOS-version, skal du skrive dato,
navn eller et andet id-element ned. Du kan få brug for disse oplysninger til at finde opdateringen
senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg de anvisninger, der vises på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv
fil
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Stifinder
.
2.
Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks.
filnavn
.exe).
BIOS-installationen starter.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
44
Kapitel 9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Sample