HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Tabel 8-2
Typer af BIOS-adgangskoder og deres funktioner
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal indtastes, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke få adgang til Setup Utility (BIOS).
Adgangskode for opstart
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter computeren.
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde eller genstarte computeren.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
VIGTIGT:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre
computeren i at fungere korrekt.
1.
Start af Setup Utility (BIOS):
Computere eller tablets med tastatur:
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Tablets uden tastatur:
1.
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f10
.
2.
Vælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Hvis du vil gemme ændringerne, skal du vælge
Exit
(Afslut), vælge
Save Changes and Exit
(Gem ændringer,
og afslut) og derefter vælge
Yes
(Ja).
BEMÆRK:
Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på
enter
.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
På produkter med en fingeraftrykslæser eller et infrarødt kamera giver Windows Hello dig mulighed for at
registrere dit fingeraftryk og dit ansigts-ID og vælge en pinkode. Efter tilmeldingen kan du bruge din
fingeraftrykslæser, dit ansigts-ID eller din pinkode til at logge på Windows.
Opsætning af Windows Hello:
1.
Vælg knappen
Start
, vælg
Indstillinger
, vælg
Konti
, og vælg derefter
Indstillinger for logon
.
2.
Hvis du vil tilføje en adgangskode, skal du vælge
Adgangskode
og derefter vælge
Tilføj
.
40
Kapitel 8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample