HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
Brug af HP Easy Clean (kun udvalgte produkter)
HP Easy Clean hjælper med at undgå utilsigtet indtastning, når du rengør computerens overflader med
desinficerende klude. Denne software deaktiverer enheder som tastaturet, berøringsskærmen og
touchpad'en i et forudindstillet tidsrum, så du kan rengøre alle computerens overflader.
1.
Start HP Easy Clean på en af følgende måder:
Vælg menuen
Start
, og vælg derefter
HP Easy Clean
.
– eller –
Klik på ikonet
HP Easy Clean
på værktøjslinjen.
– eller –
Vælg
Start
, og vælg derefter feltet
HP Easy Clean
.
2.
Nu, hvor dine enheder er deaktiveret i en kort periode, kan du bruge desinficerende klude til at
desinficere alle blotlagte overflader på computeren, herunder tastatur, skærm, touchpad og yderside.
Følg producentens anvisninger vedrørende brug af kludene.
VIGTIGT:
Hvis du ikke er sikker på, om et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du
kontrollere, at produktet ikke indeholder følgende ingredienser:
Sprit
Acetone
Ammoniumklorid
Methylenklorid
Kulbrinter
Oliebaserede materialer som f.eks. benzen eller fortynder
BEMÆRK:
Hold computeren åben, indtil den er helt lufttørret.
3.
Når overfladen er tør:
a.
Tilslut vekselstrøm.
b.
Tilslut alle eksterne strømforsynede enheder.
c.
Tænd computeren.
Fjernelse af snavs og fnug fra computere uden HP Easy Clean
Hvis HP Easy Clean ikke er forudinstalleret på din computer, skal du følge disse trin:
1.
Sluk for computeren for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter.
a.
Afbryd vekselstrøm.
b.
Frakobl alle strømforsynede eksterne enheder.
2.
Tør computerens yderside af med en blød klud fugtet med vand for at fjerne snavs efter behov.
36
Kapitel 7
Vedligeholdelse af computeren
Sample