HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
Afhjælpning af lav batterispænding
Afhjælpning af lav batterispænding, når ekstern strøm er tilgængelig
Slut en af følgende til computeren og ekstern strøm:
Vekselstrømsadapter
Valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Afhjælpning af lav batterispænding, når der ikke er en tilgængelig strømkilde
Gem dit arbejde, og luk computeren.
Afhjælpning af lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og ekstern strøm.
2.
Afslut dvaletilstanden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Batteri forseglet fra fabrikken
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP
batterikontrol i appen HP Support Assistant (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Vælg ikonet for spørgsmålstegn på proceslinjen.
2.
Vælg
Fejlfinding og løsninger
, og vælg derefter
HP batterikontrol
i afsnittet
Diagnosticering
. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i produktet. Fjernelse eller udskiftning af batteriet
kan påvirke garantidækningen. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, skal du kontakte support.
Kørsel på ekstern strøm
Se plakaten
Opsætningsanvisninger
, der fulgte med i computerkassen, for at få oplysninger om tilslutning af
ekstern strøm.
Computeren bruger ikke batterispænding, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt
vekselstrømsadapter, en valgfri dockingenhed eller et udvidelsesprodukt.
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun vekselstrømsadapteren, der fulgte
med computeren, en udskiftningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der
er købt hos HP, anvendes.
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerbatteriet om bord på et fly.
Slut computeren til en ekstern strømkilde under følgende forhold:
Ved opladning eller kalibrering af et batteri
Ved installation eller opdatering af systemsoftware
Ved opdatering af system-BIOS
32
Kapitel 6
Strømstyring
Sample