HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du koble
computeren fra ekstern strøm og derefter fjerne batteriet.
Brug af ikonet for strøm og indstillinger for strøm
Ikonet for strøm
findes på proceslinjen i Windows. Ikonet for strøm giver dig hurtigt adgang til
indstillingerne for strøm og til at få vist den resterende batterispænding.
Hvis du vil se procentdelen af den resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over
ikonet for
Strøm
.
Hvis du vil bruge indstillingerne for strøm, skal du højreklikke på ikonet
Strøm
og derefter vælge
Indstillinger for strøm
.
Forskellige ikoner for strøm viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Når du placerer
musemarkøren over ikonet, vises en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk lav
batterispænding.
Kørsel på batterispænding
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun batteriet, der fulgte med computeren,
et udskiftningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP, anvendes til computeren.
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører computeren på
batterispænding. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, når batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, programmerne, der bruges
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
BEMÆRK:
Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafikcontrollere for at spare på
batterispændingen.
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan
variere med ±10 %. Når den resterende batterispænding er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af
den fulde kapacitet på højst 30-45 minutter, afhængigt af computermodellen.
For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter slutte vekselstrømsadapteren til din
computer og til ekstern strøm.
30
Kapitel 6
Strømstyring
Sample