HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Indstillinger for strøm.
1.
Højreklik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
I venstre rude skal du vælge
Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør
(ordlyden kan variere fra produkt til
produkt).
3.
Afhængigt af dit produkt kan du aktivere dvaletilstanden ved batterispænding eller ekstern strøm på en
af følgende måder:
Tænd/sluk-knap
– Under
Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg
(ordlyden kan
variere fra produkt til produkt) skal du vælge
Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen
og derefter
vælge
Dvale
.
Slumreknap
(kun udvalgte produkter) – Under
Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og
låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge
Når jeg trykker på slumreknappen
og derefter vælge
Dvale
.
Låg
(kun udvalgte produkter) – Under
Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge
Når jeg lukker låget
og derefter vælge
Dvale
.
Menuen Strøm
– Vælg
Redigér indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
, og sæt derefter
kryds i afkrydsningsfeltet
Dvale
under
Nedlukningsindstillinger
.
Du får adgang til strømmenuen ved at vælge knappen
Start
.
4.
Vælg
Gem ændringer
.
For at starte dvaletilstanden skal du bruge metoden, som du har aktiveret i trin 3.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstanden.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstanden, skal
du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vises på skærmen igen.
Nedlukning (slukning) af computeren
VIGTIGT:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter
skærmen og computeren.
Sluk computeren, hvis den ikke anvendes og er afbrudt fra ekstern strøm i længere tid.
Det anbefales at bruge Windows-kommandoen Luk computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte slumre- eller
dvaletilstanden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen
Start
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Nedlukning (slukning) af computeren
29
Sample