HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 40 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 77
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batterispænding eller på ekstern strøm. Når computeren kører på batterispænding,
og der ikke er en tilgængelig ekstern strømkilde til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med
batterispændingen.
Visse strømstyringsfunktioner i dette kapitel er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Brug af slumre- og dvaletilstand
VIGTIGT:
Der findes flere velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. Hvis du vil forhindre,
at en uautoriseret bruger får adgang til data, herunder krypterede data, på din computer, anbefaler HP, at du
altid starter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Denne praksis
er specielt vigtig, når du rejser med din computer.
VIGTIGT:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstanden under læsning
af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømsparetilstande – slumretilstand og dvaletilstand.
Slumretilstand – Slumretilstanden startes automatisk efter en periode uden aktivitet. Dit arbejde
gemmes i hukommelsen, og du kan hurtigt genoptage dit arbejde. Du kan også starte slumretilstanden
manuelt. Se
Start og afslutning af slumretilstand
på side
28
for at få flere oplysninger.
Dvaletilstand – Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriet når et kritisk niveau, eller computeren
har været i slumretilstand i en længere periode. I dvaletilstanden gemmes dit arbejde i en dvalefil på
harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte dvaletilstanden manuelt. Se
Start og
afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
på side
29
for at få flere oplysninger.
Start og afslutning af slumretilstand
Du kan starte slumretilstanden på følgende måder:
Vælg knappen
Start
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Slumre
.
Luk skærmen (kun udvalgte produkter).
Tryk på tastaturgenvejen Slumretilstand (kun udvalgte produkter). F.eks.
fn
+
f1
eller
fn
+
f12
.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (kun udvalgte produkter).
Du kan afslutte slumretilstanden på en af følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Hvis computeren er lukket, skal du åbne skærmen (kun udvalgte produkter).
Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).
Tryk på TouchPad'en (kun udvalgte produkter).
Når computeren afslutter slumretilstanden, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode til brug ved afslutning af slumretilstanden, skal du indtaste
din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.
28
Kapitel 6
Strømstyring
Sample