HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 77
Glid med en finger (berøringsskærm)
Brug glid med en finger-bevægelsen for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et
objekt.
Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
For at flytte et objekt skal du trykke på et objekt og holde fingeren på det, og derefter skal du trække
fingeren for at flytte objektet.
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
Med et valgfrit tastatur og en valgfri mus kan du skrive, vælge elementer, rulle og udføre de samme
funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og
genvejstasterne til at udføre specifikke funktioner.
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
1.
Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på
skærmen.
2.
Begynd at skrive.
BEMÆRK:
Der vises muligvis forslag til ord over tastaturet på skærmen. Du vælger et ord ved at trykke
på det.
BEMÆRK:
Handlingstaster og genvejstaster vises eller fungerer ikke på skærmtastaturet.
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
27
Sample