HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
Knib med to fingre for at zoome
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
Zoom ud ved at anbringe to spredte fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter
bevæge fingrene mod hinanden.
Zoom ind ved at anbringe to fingre samlet på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter
sprede fingrene.
Glid med to fingre (TouchPad og præcisionstouchpad)
Anbring to let spredte fingre på TouchPad-zonen, og træk derefter fingrene opad, nedad, til venstre eller til
højre for at flytte op, ned eller til siderne på en side eller et billede.
Tryk med to fingre (TouchPad og præcisionstouchpad)
Tryk med to fingre på TouchPad-zonen for at åbne menuen med valgmuligheder for den valgte genstand.
BEMÆRK:
Et tryk med to fingre udfører samme funktion som et højreklik med musen.
24
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample