HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 32 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 77
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et tv eller en skærm i HD, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til
følgende anvisninger:
1.
Slut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
BEMÆRK:
Formen af HDMI-porten kan variere afhængigt af produktet.
2.
Slut den anden ende af kablet til HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem fire visningstilstande:
Kun pc-skærm:
Vis kun skærmbilledet på computeren.
Duplikér:
Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
Udvid:
Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
Kun 2. skærm:
Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Visningstilstanden ændres, hver gang du trykker på
f4
.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, hvis du vælger indstillingen
Udvid
og øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed på følgende måde. Vælg knappen
Start
, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter
System
. Gå til
Skærm
, vælg den relevante opløsning, og vælg
derefter
Bevar ændringer
.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har sluttet et HDMI-tv til
computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet
Højttalere
i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
Vælg navnet på den digitale outputenhed under fanen
Afspilning
.
3.
Vælg
Indstil standard
, og vælg derefter
OK
.
20
Kapitel 4
Brug af underholdningsfunktioner
Sample