HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for brugertilgængelig
overfladetemperatur, der er defineret i gældende sikkerhedsstandarder.
iii
Sample