HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 29 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LAN
(kun udvalgte produkter)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du vil slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at arbejde
trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
Hvis der ikke er en RJ-45-port på computeren, kræves der et netværkskabel og et netværksstik eller en
valgfri docking-enhed eller et udvidelsesprodukt, hvis du vil oprette forbindelse til et LAN-netværk.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik
(1)
.
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik
(2)
eller en router.
BEMÆRK:
Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb
(3)
, der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LAN (kun udvalgte produkter)
17
Sample